Rozpoczęcie działalności

Rate this post

Dnia 13 grudnia 2019 r. w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku Marcin Jan Mania złożył ślubowanie, stając się tym samym komornikiem sądowym działającym przy Sądzie Rejonowym w Słupsku.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku kancelarii nadano numer XIII.

Zadania stawiane w ramach działalności to:
▪️ dążenie do jak najszerszej digitalizacji postępowania.
▪️ ułatwienie współpracy ze stronami poprzez możliwość komunikowania się z kancelarią za pośrednictwem poczty
e-mail.
▪️ preferowane indywidualne podejście do każdej sprawy, stosowanie środków adekwatnych do przedmiotu postępowania.

Przeczytaj również: